Kierunek Burgas! Noc w więzieniu - na wyspie piratów


Noc w więzieniu - na wyspie piratów


"Wyspę wielokrotnie atakowali piraci. Zdarzało się, że burzyli i palili znajdujące się na niej zabudowania. Mnisi opowiadają, że szukali oni na wyspie skarbu, którego miał strzec duch starego pirata.
Mówi się też, że są tu dwa podziemne tunele, z zamaskowanymi wejściami. Nikt nie wie gdzie się znajdują, więc zapewne ich tajemnica nigdy nie zostanie odkryta."