Kierunek Burgas! Aitos kontra Troja


"W skansenie są warsztaty rzemieślnicze, w których prace wykonuje się głównie ręcznie, sposobami jakie były stosowane kiedyś.
W uliczkach z minionej epoki, na naszych oczach powstają przedmioty z wikliny, drzewa i innych materiałów.
Mijamy garncarza produkującego gliniane dzbany, misy i piękne wazy, w których gotuje się i podaje zupy. Podpatrujemy jak powstają miedziane garnki i naczynia z długą rączką, wykorzystywane nadal do parzenia aromatycznej kawy.
Mieszkańcy opowiadają, że tutejsi rzemieślnicy byli zawsze cenieni i w dawnych czasach porównywani z mistrzami z Troi."