Magiczne góry. Skarb hajduka

Skarb hajduka.     "Hajducy byli członkami zbójeckich band, które istniały w czasach niewoli tureckiej. (...)
Zapewne niewiele mniej legend niż o samych hajdukach, krąży o skarbach, które zgromadzili podczas wypraw zbójeckich. Mówi się, że często ukrywali swoje bogactwa w jaskiniach i podziemnych tunelach, zabezpieczając je śmiertelnymi pułapkami.
Do dziś wielu poszukiwaczy  próbuje odnaleźć 7 skrzyń wypełnionych złotem, 17 glinianych dzbanów z kamieniami szlachetnymi, 2 naczynia ze srebrem i 2 pistolety ze złota należące do Indże Vojvody.
Z ustnych przekazów wynika, że są one ukryte w Bakadżicite, niskim paśmie, sąsiadującym z górami Strandża." 
(fragm. książki "Bułgaria znana i nieznana. Magiczne góry"; o górach Strandża napisaliśmy w książce "Bułgaria znana i nieznana. Kierunek Burgas!")