Magiczne góry. Wschodnie Rodopy     "Wschodnie Rodopy to w dużej mierze skały wulkaniczne i osadowe, często wyrzeźbione przez naturę w przeróżne, zadziwiające formy.
Niewielka ich część, z najwyższym szczytem Orlica – 1483 m n.p.m., jest po stronie greckiej. W Bułgarii, najwyższa jest Vejkata - 1463 m n.p.m.
Łagodny klimat i napływające z południa ciepłe masy powietrza powodują, że spotykamy tu gatunki roślin charakterystyczne dla klimatu śródziemnomorskiego."