Skończyła 400 lat


"We wsi położonej na wysokości 1070 m n.p.m. zwiedzamy cerkiew, która obchodzi  swoje 400 urodziny.
 Świątynię pod wezwaniem Św. Teodora Tirona i Teodora Stratiłata ufundowali w 1614 r., w czasach niewoli tureckiej, mieszkańcy wsi. Jednym z warunków wymienianych wtedy w pozwoleniach, była wysokość obiektu. Kościoły miały być bardzo niskie, niewyróżniające się od innych domów. Bułgarzy wkopywali je głęboko w ziemię (czasem ponad połowę budynku) i starali się, żeby były skromne, zgodnie z wymogami i nie zwracały uwagi najeźdźców.
Cerkiew ma więc niewielkie rozmiary i  nie posiada charakterystycznej kopuły. Przeciwieństwem zewnętrznego ubóstwa jest jej bogate wnętrze, zdobione pięknymi freskami, odrestaurowanymi w latach 70-tych XX wieku."