Z Ruse do Varny. W skalnych klasztorach"Skalne cerkwie w Iwanowie, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, znajdują się w malowniczym kanionie rzeki Rusenski Lom (Rusenski Łom), na terenie Parku Przyrodniczego o tej samej nazwie.
Jest to kompleks skalnych monastyrów, z dobrze zachowanymi,  średniowiecznymi freskami, inskrypcjami, jeden z dziewięciu większych kompleksów sakralnych w Bułgarii."