Kierunek Burgas!
Zanim poznamy cudne miejsca położne nad morzem, zatrzymamy się na krótki spacer po Sofii, zajrzymy do Plovdiv, podrepczemy śladami Traków i Rzymian.
Zapuścimy się również w najodleglejsze zakątki w Strandża,
którym udało się oprzeć cywilizacji.

Zapraszamy!


Ebook