Kuchnia bałkańska
„Kocioł bałkański”, to wielonarodowościowe społeczeństwa, współistniejący obok siebie chrześcijanie (głównie prawosławni) i muzułmanie. Ten sam tradycjonalizm, obyczaje, muzyka… wspólne cechy kuchni. Te same potrawy, spotykamy w Bułgarii, w Grecji, w Serbii, w Macedonii… Często, nawet ich nazwy brzmią identycznie lub podobnie.