Czy udało nam się choć w niewielkim stopniu?...W naszych książkach staramy się pokazać "klimat" Bułgarii, który przez tysiąclecia kształtowała skomplikowana historia i którego nie poczujemy jeśli nie poznamy ludzi mających mentalność troszkę różniącą się od naszej.
Czy udało nam się choć w niewielkim stopniu przybliżyć bałkańską atmosferę? Na to pytanie oczekujemy odpowiedzi od Was - naszych Czytelników.